Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 9/2018

2018-06-07

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 6 czerwca 2018 r.

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka"), niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu  6 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia:

- nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

- nie wystąpiły uchwały, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte,

- nie było sprzeciwów zgłoszonych do protokołu.

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Walnego Zgromadzenia została udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ailleron.com/pl/investors/wza/zwyczajne-walne-zgromadzenie-06062018/.


Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


  • Treść uchwał podjętych na ZWZA Ailleron SA w dniu 06.06.2018 r.Zapisz plik