Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 2/2019

2019-02-07

Powołanie nowego Członka Zarządu

Zarząd Ailleron  SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż  Rada Nadzorcza  Spółki  na posiedzeniu odbytym w dniu 7 lutego 2019 r., działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, powołała w skład Zarządu Ailleron SA Pana Adama Bugaja, powierzając mu  funkcję Członka  Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Adam Bugaj od ponad 15 lat związany jest z technologiczną częścią rynków finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, programami, produktami oraz budowie struktur operacyjnych.

W latach 2006-2012 był odpowiedzialny za budowanie wartości rynkowej sektora Banking & Finance w Comarch SA, przeprowadzając kompleksowe wdrożenia systemów informatycznych w największych bankach w Polsce.

Z Grupą Ailleron związany jest od 2012 roku. Współtwórca strategii rozwoju produktu LiveBank w Polsce i za granicą. Efektem jego pracy są  wdrożenia dla m.in. CITI Bank Global, Standard Chartered Bank, Commerzbank oraz największego banku w rejonie Zatoki Perskiej – Emirates National Bank of Dubai. Obecnie w Spółce pełni funkcję General Managera FinTech Division odpowiadając za tworzenie strategii rozwoju i sprzedaży produktów dla sektora finansowego. 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz the European MBA management studies, a także członek Project Management Institute Poland.

Nie prowadzi działalności  konkurencyjnej wobec  Grupy Ailleron SA,  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej,  nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W związku z powyższym, od dnia  7 lutego  2019 r., Zarząd Ailleron SA działał będzie w następującym składzie: 

- Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

- Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

- Piotr Skrabski - Członek Zarządu

- Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu

- Adam Bugaj - Członek Zarządu

Podstawa prawna  ogólna:       

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).