Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 15/2018

2018-10-10

Rezygnacja członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej

Zarząd Ailleron  SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym: 

- Pan Tomasz Kiser złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 10 października 2018 roku. Pan Tomasz Kiser jako powód rezygnacji wskazał przyczyny osobiste.

- Pan Igor Bokun złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 października 2018 roku. Pan Igor Bokun jako powód rezygnacji podał względy osobiste. 

W związku z powyższym od dnia 10 października 2018 roku Zarząd Ailleron SA działa w następującym składzie: 

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

Piotr Skrabski  -  Członek Zarządu

Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu. 

W związku z powyższym Spółka niezwłocznie podejmie działania, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 


Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).