Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 1/2019

2019-01-31

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
 
- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 1 marca 2019 r.;
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 30 kwietnia 2019 r.;
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 22 maja 2019 r.;
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 30 września 2019 r.;
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 r.
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:
 
- zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki;
 
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.