Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 10/2018

2018-06-08

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 06.06.2018 r.

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), niniejszym przekazuje w załączeniu Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 czerwca  2018 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym  Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


  • Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 06.06.2018Zapisz plik