Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Historia spółki

Firma Ailleron (dawniej Wind Mobile) powstała w 2007 roku, z wizją realizacji perspektywicznego biznesu związanego z usługami dodanymi dla operatorów sieci telefonii mobilnej.

Pierwsze lata działalności koncentrowały się na dostarczaniu technologii oraz specjalizowanych usług dla sektora telekomunikacyjnego. Prawdziwy przełom w rozwoju Spółki nastąpił w latach 2008-2009 wraz z wejściem w segment mobilnej rozrywki z produktem Halodzwonek (Ringback Tone) – zmieniającym tradycyjny sygnał oczekiwania na połączenie telefoniczne na muzykę lub inny przekaz audio.

Rok 2009 to również pozyskanie nowego inwestora – funduszu technologicznego IIF SA, który wraz z Middlefield Ventures inc. (Grupa Intel Capital) wyznaczał strategiczne kierunki rozwoju Spółki.

Dynamiczny wzrost sprzedaży Halodzwonków na rynku polskim nie tylko pozwolił na znaczące podniesienie sprzedaży i rentowności, ale przede wszystkim umożliwił kluczową dla przyszłości Spółki ewolucję modelu biznesowego.

W latach 2010-2013 Wind Mobile umiejętnie modyfikował ofertę, począwszy od tworzenia innowacyjnych systemów informatycznych, poprzez outsourcing techniczny, outsourcing biznesowy, aż do modelu wyjścia poza ograniczenia wynikające z partnerstwa B2B z operatorami komórkowymi. W konsekwencji Wind Mobile dzisiaj samodzielnie adresuje swoimi produktami klienta detalicznego.

W ten sposób Wind Mobile przekształcił się ze spółki technologicznej w wiodącego gracza OTT – najbardziej perspektywicznego trendu mobilnego internetu i telekomunikacji.

Korzystny standing finansowy Wind Mobile oraz bezcenne doświadczenie w kreowaniu dynamicznie rosnących i powtarzalnych źródeł przychodów w atrakcyjnych segmentach rynku, w 2014 roku pozwolił na akwizycję jednej z najbardziej perspektywicznych spółek rynku informatycznego w Polsce – Software Mind SA.

Firma Software Mind powstała w 2004 roku. Pierwsze kilka lat działalności to systematyczny i stabilny rozwój podmiotu typu software house. Firma dostarczała innowacyjne rozwiązania i usługi informatyczne klientom z branż: telekomunikacyjnej, nowoczesnych mediów i finansowo-bankowej. 

Z czasem w obszarach kluczowych specjalizacji zainicjowano rozwój rozwiązań i technologii autorskich, przekształcanych następnie w produkty. W rezultacie, począwszy od roku 2013, intensywnie rozwijają się dwa atrakcyjne rynkowo segmenty produktowe – iLumio na rynku hospitality i LiveBank w sektorze bankowym.

Dzięki połączeniu dotychczasowych działalności obu spółek, w 2014 roku powstała Grupa Wind Mobile (obecnie Grupa Ailleron*), której oferta adresuje dzisiaj trzy najbardziej perspektywiczne rynkowo potrzeby nowoczesnych i młodych konsumentów – interaktywne finanse (LiveBank), wykorzystanie multimediów w trakcie czasu wolnego (iLumio) oraz mobilną rozrywkę (Ringback Tones).

*Uchwała WZA Wind Mobile SA z dnia 21 września 2015 r. – zmiana nazwy na Ailleron SA