Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Liczba w kapitale zakładowym Liczba w głosach na WZA
IIF SA(z podmiotami powiązanymi) 2 920 653 5 354 473 23.64% 32.77%
IIF SA 2 538 844 4 972 664 20.55% 30.44%
IIF Ventures BV 129 591 129 591 1.05% 0.79%
Rafał Styczeń (Prezes Zarządu Ailleron SA) 86 524 86 524 0.70% 0.53%
RMS Ventures LLC 165 694 165 694 1.34% 1.01%
MIDDLEFIELD VENTURES INC. (Intel Capital) 2 238 927 3 786 937 18.12% 23.18%
ESALIENS TFI S.A. 1 012 742 1 012 742 8.20% 6.20%
Dariusz Orłowski (z podmiotami powiązanymi) 972 064 972 064 7.87% 5.95%
DIO Finanse Sp. z o.o. 841 000 841 000 6.81% 5.15%
Pozostałe podmioty powiązane 131 064 131 064 1.06% 0.80%
BZ WBK TFI S.A. 894 680 894 680 7.24% 5.48%
Grzegorz Młynarczyk (Wiceprezes Zarządu Ailleron SA) 700 687 700 687 5.67% 4.29%
Pozostali akcjonariusze 3 615 751 3 615 751 29.26% 22.13%
Razem 12 355 504 16 337 334 100% 100%